• Målsætninger

  Foruden at arbejde efter den godkendte formålsparagraf, er det et vedtaget mål at opnå et medlemstal på 800 husstande, svarende til 75 procent. Det er ligeledes et erklæret mål at også 75 procent af de erhvervsdrivende er medlem af Foreningen Oksbølby.dk. Dette mål nåede vi i oktober 2010.

  Du vil kunne følge udviklingen her på siden og vi vil også arbejde på at opstille en indikator et synligt sted i byen, hvor du kan se, hvor langt byen er nået. I oktober 2013 har foreningen 350 husstande og 75 erhvervsdrivende som medlemmer.

  Vi arbejder desuden på følgende:

  1. At renovere julebelysningen i Vestergade og tilføje yderligere julebelysning til byen. Er igangsat (efteråret 2013)

  2. At få byfesten tilbage. Støt Oksbølby FESTEN, så ser en byfest dagens lys.

  3. At etablere verdens største og mest professionelle flygtningemuseum. Der arbejdes på det.

  4. At udvikles hjemmesiden til version 2.0 bl.a. indeholdende video og billeder fra Oksbøl.

  5. Montering af fladskærme i byens supermarkeder. Er igangsat (efteråret 2013). To skærme er opsat!

  6. Ny indgangsportal til Oksbøl (fra Blåvand). Er igangsat (efteråret 2013).

  7. Indsamling af e-mailadresser til alle husstande.

  8. Finde samarbejdspartner hos erhvervsliv og foreningerne til Oksbølby.dk's historiske aktiviteter.

  9. At udarbejde et trivselskatalog i samarbejde med Varde Kommune, herunder at skabe en helhedsplan for Oksbøls fysiske udvikling. 
 • Sydbank


  Få et gratis økonomitjek. Går du rundt med ubesvarede spørgsmål om din økonomi og dine muligheder, giver vi gerne et gratis økonomitjek. På mødet tager vi afsæt i dine indtægter og udgifter og gennemgår dine ønsker og planer for fremtiden, så vi kan give dig et bud på, hvad vi kan gøre for dig.

  Klik her og læs mere