• Blåvandshuk Skole

    Blåvandshuk skole har en afdeling i Oksbøl (0-9 kl.), samt en afdeling i Janderup (0-6 kl.). Begge skoler har SFO og klubtilbud.

    Skolen er et fyrtårn i børnenes liv og i lokalsamfundet. Vi kaster lys på hvert enkelt barns muligheder og på de små og store fællesskaber. Vi er tæt på naturen, som er vores vigtigste og sjoveste læringsunivers. Vi ser hinanden, lytter til hinanden og taler til hinanden. Vi rækker ud efter hjælp og glæder os over at kunne hjælpe andre. Faste rammer og gensidig tillid giver tryghed og ro for børn, forældre og ansatte.

    Vi har en faglig stolthed og kan se os selv i spejlet, når dagen er forbi. Vores skole, fritidsordning og alle andre aktiviteter bygger på samme principper, og er et fast holdepunkt for børn, forældre og resten af lokalsamfundet. Vi puffer blidt til hinanden og tør stå ved vores værdier. Sammenhold og handlekraft vores særkende og styrke.