• Om Oksbølby

  Historisk set er foreningen Oksbøl Borger- og Erhvervsforening - i daglig tale Oksbølby.dk - en fortsættelse af det tidligere OBHH (Oksbøl Borger-, Håndværker- og Handelstandsforening). Foreningen er stiftet i 1906 og har gennem årene opsamlet Håndværkerforeningen og Handelstandsforeningen. Vi arbejder efter nedenstående formålsparagraf: 

  Borgere
  Foreningens formål er at udvikle aktiviteter i Oksbøl og omegn til glæde for borgerne. Det er ligeledes foreningens formål - i samarbejde med Varde Kommune – at udvikle Oksbøl by fysisk samt tiltrække nye borgere. Gennem hjemmesiden www.oksbølby.dk og foreningens platforme på de sociale medier at styrke informationsniveauet, herunder tiltrække nye borgere til Oksbøl og omegn. 

  Foreninger
  Foreningens formål er ligeledes at samle byens foreninger, herunder arbejde for at fremme foreningernes vilkår, herunder synliggøre dem.

  Erhverv
  Det er foreningens formål, gennem hjemmesiden www.oksbølby.dk, Facebookgruppen Oksbølby.dk Borger til borger at synliggøre og markedsføre de erhvervsdrivende i Oksbøl og omegn. At skabe erhvervsrelaterede aktiviteter og netværk, herunder kommunikation mellem de erhvervsdrivende.

  Vi må løfte i flok...
  For at sikre at ovenstående formål kan effekuteres, ønsker vi at indføre en væsentlig forandring i foreningens måde at arbejde på. Bestyrelsen kan og skal ikke løse alle opgaver. Gør vi det, så er vi brændt ud om et år og det har ingen gavn af. Vi ønsker i stedet at formulere en overordnet strategi for foreningen, udvikle nye aktiviteter og derefter etablere grupper, der løser den praktiske del af opgaven. Det kræver at byens borgere, foreninger og erhvervsliv vil løfte i flok og det kalder vi borgerlyst!

  Borgerlyst...tænker du nok? Forestil dig, at hver borger giver 4 timer om året til foreningen og dermed til byen. Så vil vi godt garantere, at Oksbøl by vil sprudle af aktiviteter, at informationsniveauet vil blive styrket og ikke mindst at byen vil rykke sammen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har gode ideer, ønsker til aktiviteter og lignende.


 
 • Sydbank


  Få et gratis økonomitjek. Går du rundt med ubesvarede spørgsmål om din økonomi og dine muligheder, giver vi gerne et gratis økonomitjek. På mødet tager vi afsæt i dine indtægter og udgifter og gennemgår dine ønsker og planer for fremtiden, så vi kan give dig et bud på, hvad vi kan gøre for dig.

  Klik her og læs mere