• Kvartalsbuketten

  I samarbejde med Karens Blomster og Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn udlodder Oksbølby.dk hvert kvartal en buket blomster til en borger, forening eller virksomhed, der har gjort en forskel. Sparrekassen Kronjylland supplerer med et gavekort til byens handlende. Vi vil meget gerne have et bud fra dig inklusiv en forklaring. 

  Personer/foreninger/virksomheder, der har modtaget kvartalsbuketten:

  4. kvartal 2010: Leif Erichen, formand for Samuelsgårdens Venner for en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for brugerne af Samuelsgården.

  1. kvartal 2011: Max og Dorethe Marbæk for deres opstart og udvikling af Vrøgum Løbet. 

  2. Kvartal 2011: Infirmeriet i Oksbøllejren (lægeambulancen) for deres utallige udrykninger og hjælp til borgerne i Oksbøl.

  3. kvartal 2011: Lægehuset - Jytte Møller og Rune Pallensen samt personale for at sætte Oksbøl på landkortet i TV programmet Lægehuset på DR 1.

  4. kvartal 2011: Turisthotellet (Susanne, Majbritt, Poul og Flemming) for deres mod til at overtage og redde vores alle sammens Turisthotel.

  1. kvartal 2012: Michael Vestergaard, Oksbøl Installationsforretning, Steen Olesen, Aktiv El

  2. kvartal 2012: Orla Jensen, Spar Vrøgum for en fantastisk "turn around" og naturligvis for hans altid dejlige måde at være på.

  3. kvartal 2012: Medborgerhuset og Familie og Samfund for deres arbejde med at skabe gode aktiviteter for byens ældre borgere.

  4. kvartal 2012: Helle Hebor for en stor indsats for at holde naturen ren. 

  1. kvartal 2013: Ikke uddelt

  2. kvartal 2013: Inger Pedersen for en langvarig indsats i Brugsens bestyrelsen og i borgerforeningen.

  3. kvartal 2013: Kamma og Lars Peter Mølgaard for en langvarig indsats som instruktører i EDB Caféen på Poghøj

  4. kvartal 2013: Erhardt Jull for hans store indsats i lokalpolitik og for et fantastisk godt valg i november. Erhardt er nu byens eneste repræsentant i Varde Byråd.

  1. kvartal 2014: Jens Gadgaard for hans arbejde med at hjælpe gruppen "Viljen til at ville" med at tabe sig. Flere hundrede kilo er det blevet til og det fortsætter.

  2. kvartal 2014: Sognepræst Anna Grete Christensen for hendes virke i Aal Sogn igennem mere end 25 år. Tak for din måde at være på og held og lykke i København. Vi ses!

  3. kvartal 2014: Holdet, der kæmpede kampen for Samuelsgården. Leif Erichsen og forældregruppen bl.a. Mette Bjerrum Jensen, Johannes Rasmussen, Ib Jensen og Bo Marcher.

  4. kvartal 2014: Ulla og Lars Sørensen for deres mangeårige indsats i Blåvandshuk Svømmeklub.

  1. Kvartal 2015: Hans Mortensen for hans indsats i revyen "Sand i Øjet" igennem mere end 30 år.

  2. Kvartal 2015: Gert Ravn for hans mangeårige indsats for at formidle Oksbøl og omegn historie.

  3. Kvartal 2015: Britta og Lars Okholm for 25 år med butikken "Hos Pigerne"

  4. Kvartal 2015: Thomas Sørup Mortensen for hans frivillige indsats som julemand igennem årene og for Jægerns Julehjælp.

  1. Kvartal 2016: Peter Nielsen, BIC for en utrættelig indsats og mange gode nye tiltag i centeret.

  2. Kvartal 2016: Erik Mathiassen for hans flotte kamp for at bevare "De Gamles Hjem" og for at skabe god karma for alle beboere.

  3. Kvartal 2016: Lis Kristensen og Kræmmerudvalget for nogle fantastiske markeder hver sommer.

  4. Kvartal 2016: Charlotte Jørgensen for mere end 25 års indsats i Blåvandshuk Rideklub

  1. Kvartal 2017: Ikke uddelt

  2. Kvartal 2017: Carsten Nielsen (Bent Nielsen & Søn). For evnen til at tænke ud over egne næsetip og for altid at være klar til at give en hånd til byen.

  3. Kvartal 2017: Søren Werner Jensen for hans store succes med byens 1. hold i fodbold. Fra serie 4 til serie 1 på kort tid.

  4. Kvartal 2017: Eva, fra Evas Kreative fik buketten for at drive en fantastisk butik, som det faktisk slet ikke burde være muligt at drive i en lille by som Oksbøl.

  1. Kvartal 2018: Som den eneste modtag Erhardt Jull kvartsbuketten for 2. gang. Erhardt har igennem mange, mange år i politik ydet en kæmpe indsats for Oksbøl.

  2. Kvartal 2018: Henrik Vej Kastrupsen for hans mangeårige indsats som formand for Oksbølby.dk og for evnen til at balancere arbejdet i byrådet med arbejdet i Oksbølby.dk (Oksbøl Borger- og Erhvervsforening).

  3. Kvartal 2018: Svend Simonsen for en stor indsats i EDC Caféen på Poghøj. Svend har spillet en afgørende rolle i foreningens store succes. 

  4. Kvartal 2018: Oksbøl Brandstation for at gøre hverdagen tryg for os borgere. Sommeren 2018 var særligt udfordrende og blev klaret uden problemer.

  1. Kvartal 2019: Henrik Slot Hansen for en flot indsats som både aktør og instruktør i revyen "Sand i Øjet"

  2. Kvartal 2019: Skolepatruljen for deres store arbejde med at passe på byens børn. Tidligt op, i regn slud - rykker skolepatruljen ud...:)

  3. Kvartal 2019: Erik og Anne Mette for deres store og langvarige indsats på Oksbøl Stadion.

  4. Kvartal 2019: De morgenfriske mænd hos EDB Cafeen som i al slags vejr sørger for, at flagene bliver hejst i byen, til konfirmationer, markedsdage mv. 

  1. kvartal 2020: Marie Lydicksen for hendes store indsats i Teamvest - hun er limen, der binder det hele sammen.

  2. kvartal 2020: Claus Kring for en utrættelig indsat for de danske veteraner.

  3. kvartal 2020: Lasse Gold for en heltmodig indsats under en episode i Sportsparken, hvor en mand får hjertestop, og hvor Lasse yder livreddende førstehjælp.

  4. kvartal 2020: Ikke uddelt

  1. kvartal 2021: Karens Blomster - en butik der løfter byen, som folk kommer fra nær og fjern for at besøge.

  2. kvartal 2021: Hans Jørgen Markussen for hans store hjælp i forhold til udgravning og udlån af maskiner, i forbindelse med etablering af Goalstation. 

  3. kvartal 2021: Gerda Vestergaard som gennem mange år frivilligt kommer på Poghøj og spiller klaver for beboerne.

  4. kvartal 2021: Lars og Britta, for igennem 31 år at have været med til at arrangere julebanko, hvoraf de i de sidste 10 år har været tovholdere for julebankoet. Lars og Britta takker nu af.

  1. kvartal 2022: Mette Favrskov for hende mangeårige indsats for at hjælpe lokale som turister, med at finde deres forsvundne hunde. 

  2. kvartal 2022: Sognepræst Mette Tarbensen for hendes mange initiativer og hendes måde at håndtere de unge mennesker på. Mette udviser også ekstraordinær omsorg for kirkens medarbejdere. 

  3. kvartal 2022: Jimmi Thomsen & Co for en fantastisk start i Super Brugsen, herunder etableringen af Café Smedetorvet. Jimmi vil Oksbøl, og det mærkes.

  4. kvartal 2022: Kent Fentz for hans indsat i forhold til at hjælpe Ukraine. Kent er kørt til Ukraine to gange og har hentet familier til Oksbøl. Han har samlet ind af flere omgange og medbragt de mange gode ting til Ukraine.

  1. kvartal 2023: Helle Dahl og Thomas Nyholm for en flot "turn arund" i Sportsparken og for deres udvikling af området med både padelbaner og hytter. De er et super team. 

  2. kvartal 2023: Kasper Thorlund Lydicksen for hans store arbejde for byens unge i rammerne af Samuelsgårdens, hans arbejde i Team Vest og ikke mindst han initiativ til og arbejde med Blåvandshuk Musikfestival.

  3. kvartal 2023: Steen Jull for hans mangeårige indsats som leder af Miniklubben.

  4. kvartal 2023: Stine og Michael Willadsen for en mangeårig frivillig indsats. Man aldrig forgæves efter hjælp.

  1. kvartal 2024: Tom og Heidi fra Oksbøl Bryghuset for deres flotte "start up" og ikke mindst deres gode øl.


 
 • Sydbank


  Få et gratis økonomitjek. Går du rundt med ubesvarede spørgsmål om din økonomi og dine muligheder, giver vi gerne et gratis økonomitjek. På mødet tager vi afsæt i dine indtægter og udgifter og gennemgår dine ønsker og planer for fremtiden, så vi kan give dig et bud på, hvad vi kan gøre for dig.

  Klik her og læs mere